DIỄN ĐÀN CLB TÌNH NGUYỆN XANH - VR4U

Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Go down

Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by Admin on Sun 3 Oct - 14:44

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do– Hạnh phúcĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN XANH VR4UI. Giới thiệu

Câu lạc bộ (CLB) Tình Nguyện Xanh - Vr4u (Quảng Ngãi) là một tổ chức trực thuộc ủy ban Hội Liên Hiệp thanh niên thành phố Quảng Ngãi, hoạt động tình nguyện về các vấn đề xã hội trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi như: giúp đỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng , trẻ mồ côi, khuyết tật , các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và một số đối tượng khác…
Được thành lập vào ngày 20-10 năm 2009, CLB Tình Nguyện Xanh Vr4u (Quảng Ngãi) đã có thời gian hoạt động tích cực và hiệu quả. Không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các chương trình. CLB cũng là nơi các học sinh – sinh viên trong toàn tỉnh Quảng Ngãi cùng tham gia các hoạt động giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Hiện tại nhóm đang có 60 thành viên hoạt động trên các mảng: giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và môi trường. Các tổ hoạt động với các chương trình của mình cũng như giúp đỡ các thành viên mới hòa nhập , hoạt động của nhóm. Các hoạt động của nhóm tuân thủ pháp luật, không vi phạm pháp luật của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đến nay, CLB Tình Nguyện Xanh - Vr4u (Quảng Ngãi) đã thực hiện được nhiều chương trình và hoạt động trên địa bàn Tỉnh và Thành Phố. CLB Tình Nguyện Xanh - Vr4u( Quảng Ngãi) đang dần dần lấy được lòng tin của người dân Quảng Ngãi và chứng tỏ là một địa chỉ tin cậy để các bạn trẻ có thể đến giao lưu, học hỏi và chung sức vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

II. Tên Câu lạc bộ, nguyên tắc, mục đích, chức năng và nhiệm vụ hoạt động


1. Tên Câu lạc bộ:


Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh – VR4U
Câu lạc bộ trực thuộc sự quản lý của Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên thành phố Quảng Ngãi.

2. Nguyên tắc hoạt động:


Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh – VR4U có nguyên tắc hoạt động như sau

- Tự nguyện,tự quản.
- Hiệp thương dân chủ.
- Đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

3. Mục đích nhiệm vụ hoạt động


- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam
- Giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Tuyên truyền và bảo vệ môi trường.
- Kết nối các nguồn lực, những tấm lòng nhân ái cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Chức năng


Câu lạc bộ Tình Nguyện Xanh– VR4U có chức năng:
- Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên trước pháp luật và công luận.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

Ban chủ nhiệm gồm: 1 trưởng ban, 2 phó ban và 2 ủy viên. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra phương hướng và những kế hoạch hoạt động của CLB, làm cho CLB vững mạnh và phát triển. Lắng nghe những nhận xét, phê bình và các ý tưởng của các thành viên.
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được bầu theo sự tín nhiệm của tập thể theo hình thức đưa tay.
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được bầu có thời gian hoạt động là 1 năm. Sau 1 năm Câu lạc bộ tổ chức bầu lại trưởng Ban.

2. Trưởng ban


- Là người đứng đầu, lập ra phương hướng và các kế hoạch hoạt động của CLB.
- Điều hành các cuộc họp và điều phối các hoạt động của CLB.
- Kiểm tra và tổng kết các hoạt động của CLB.
- Đảm bảo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho các thành viên của CLB.
- Là người chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của CLB.

3. Phó ban (phụ trách nhân sự và hậu cần)


- Là người đại diện cho CLB trong công tác thương thảo và liên hệ, hợp tác với các cá nhân, các tổ chức để tạo điều kiện cho CLB hoạt động.
- Thay mặt nhóm gặp gỡ và giải quyết các công việc cho CLB với những đối tác khác.
- Cơ cấu gồm có 2 phó ban. Một phụ trách nhân sự và 1 phụ trách hậu cần.

4. Uỷ viên phụ trách tài chính, văn nghệ


-Phụ trách và có trách nhiệm dàn dựng các tiết mục văn nghệ.

- Phụ trách chăm lo đời sống cho các thành viên. Đồng thời chi tiêu các hoạt động của CLB trong các chương trình.
- Giữ quỹ và thông báo tình hình tài chính cho các thành viên trong CLB.
- Tổng kết các chương trình hoạt động của CLB.
- Cùng với ban đối ngoại biên soạn các chương trình hoạt động, các bài viết đăng trên trang web của CLB.
- Lưu giữ các chương trình, các văn bản của CLB.
- Cơ cấu gồm 1 ủy viên phụ trách văn nghệ và 1 ủy viên phụ trách tài chính.

IV. Điều lệ Câu lạc bộ

1. Quyđịnh chung

- CLB tổ chức họp định kì 1 tháng 1 lần tại phòng họp Thành đoàn (97 Nguyễn Tự Tân), chưa kể những lần họp đột xuất.
- Hàng tháng, mỗi thành viên nộp 5.000 VNĐ cho thủ quỹ để làm quỹ nhóm trước ngày 15 hàng tháng.
- Tổ chức sinh nhật cho các thành viên có ngày sinh nhật trong tháng (nếu có điều kiện)
- Trong các buổi họp và các chương trình của CLB, các thành viên đảm bảo đến đúng giờ, địa điểm. Nếu thành viên nào đến muộn từ 10 phút trở lên thì nộp phạt5.000 VNĐ, thanh viên nào vắng không phép phạt 10.000 VNĐ (xung vào quỹ nhóm).
- Mỗi thành viên hoạt động vì lợi ích cộng đồng với tinh thần tình nguyện, hăng hái và nhiệt tình. Tuân thủ các chương trình, hoạt động cũng như điều lệ của CLB.
- Ngoài các hoạt động thường xuyên của các tổ chuyên môn, CLB còn tổ chức các chương trình theo các ngày lễ, tết và các ngày đặc biệt trong năm.
- Tổ trưởng và các thành viên trong tổ hoạt động theo tổ chuyên môn, nhưng khi các tổ thành viên khác trong CLB cần nhân sự để làm chương trình thì cần phải nhiệt tình giúp đỡ như hoạt động chương trình ở tổ của mình.
- CLB có các thành viên chính thức và thành viên danh dự.
- Để quản lí thành viên dễ dàng Câu lạc bộ được chia làm 4 nhóm mỗi nhom có 1tổ trưởng. Các tổ trưởng chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ mình; quản lý các thành viên trong tổ; duy trì các hoạt động trong tổ; tổ chức họp tổ; thông báo các hoạt động cho các thành viên trong tổ.
- Cách thức họp CLB: Các tổ thành viên trong CLB tiến hành họp các thành viên để phổ biến các chương trình, kế hoạch cũng như các công việc của từng tổ. Hàng tháng, CLB chỉ tiến hành họp tập trung vào ngày …..hàng tháng.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia CLB

2.1. Đối với thành viên chính thức
a. Quyền lợi của các thành viên chính thức

- Có quyền tham gia các hoạt động của CLB.
- Được tự do đưa ra những ý kiến của mình nhằm xây dựng CLB trong các buổi họp tổ và họp.
- Các thành viên trong mỗi tổ có quyền để xuất họp tổ để bàn về một công việc nào đó của tổ.
- Biểu quyết các vấn đề của CLB.
- Có quyền yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với các chức danh trong CLB.
- Có quyền tự lựa chọn tham gia hoặc không tham gia, chuyển đổi giữa các tổ chuyên môn.
- Đề xuất các hoạt động của các tổ chuyên môn và các hoạt động của CLB.
- Trong quá trình hoạt động, tự thấy không có điều kiện để tham gia các hoạt động của CLB, các thành viên chính thức có thể chuyển xuống làm cộng tác viên hoặc xin rút ra khỏi CLB.

b. Nghĩa vụ của các thành viên


- Không được sử dụng hay lấy hình ảnh của CLB nhằm mục đích cá nhân đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động cũng như có những hành động làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của cả CLB.
- Không được nghỉ quá 2 buổi họp và 2 chương trình lớn.
- Phải thật sự nhiệt huyết với các hoạt động của CLB, tích cực tham gia các hoạt động của CLB. Hoạt động tại các tổ chuyên môn, chịu sự quản lý tổ trưởng.
- Tích cực đóng góp cho các hoạt động tại tổ và các hoạt động của CLB.
- Tuân thủ mọi quy định, có trách nhiệm hoàn thành mọi công việc của CLB.
- Sắp xếp thời gian cá nhân hợp lý để tham gia các hoạt động nhằm không ảnh hưởng đến học tập của cá nhân và công việc chung của cả CLB
- Nhận nhiệm vụ của CLB giao cho và chịu trách nhiệm cá nhân trước CLB khi không hoàn thành nhiệm vụ.
- Đóng góp tiền quỹ CLB cho thủ quỹ trước ngày…..hàng tháng.
- Hiểu đúng và đầy đủ về công tác hoạt động và tôn chỉ hoạt động của CLB
- Khi tham gia các hoạt động của CLB phải mặc đồng phục và tuân thủ kế hoạch mà CLB đã đề ra.
- Quan tâm, đoàn kết với các thành viên trong CLB, tạo tinh thần đoàn kết giữa các thành viên, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động của CLB và trong cuộc sống, học tập, công tác.
- Tôn trọng ý kiến của các thành viên trong CLB. Không có những hành động làm chia rẽ sự đoàn kết của CLB.

c. Điều kiện để trở thành thành viên chính thức


- Thực sự tâm huyết với các hoạt động tình nguyện và các hoạt động của CLB.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB.
- Tuân thủ các điều lệ mà CLB đã đề ra.

2.2.Đối với cộng tác viên


- Không có quyền biểu quyết các hoạt động của CLB, can thiệp vào công tác tổ chức quản lý và kiểm tra tài chính của CLB.

a. Quyền lợi của cộng tác viên


- Không nhất thiết phải mặc đồng phục của CLB trong các hoạt động của CLB.
- Tham gia các hoạt động của CLB trong khả năng của mình.
- Có quyền đóng góp ý kiến xây dựng CLB.
- Có quyền tìm hiểu về lịch sử và quá trình phát triển của CLB.

b. Nghĩa vụ của công tác viên


- Khi nhận nhiệm vụ và tham gia các chương trình hoạt động của CLB, cần đảm bảo đúng thời gian, địa điểm và chịu trách nhiệm cá nhân trước CLB về nhiệm vụ đã nhận, các hoạt động của mình.
- Tuân thủ sự điều hành quản lý của các tổ trưởng hay người đứng đầu chương trình đó.

V. Kinh phí hoạt động


- Từ việc quyên góp và đóng quỹ của các thành viên.
- Từ các chương trình gây quỹ của CLB.
- Từ việc quyên góp giúp đỡ của cá cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh và trong cả nước.


Ban điều hành nhóm


**************************(¯`º»† † † VR4U WE ARE ONE † † †«º´¯)*******************
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 57
Join date : 18/07/2010
Age : 27
Đến từ : VR4U

Xem lý lịch thành viên http://tnxqn.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by nntuan on Sun 3 Oct - 22:10

hơ thế anh có đc đăng ký làm thành viên của đội ko?

**************************(¯`º»† † † VR4U WE ARE ONE † † †«º´¯)*******************
avatar
nntuan
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 255
Join date : 28/07/2010
Age : 31
Đến từ : Đà Nẵng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by carot_yct on Sat 16 Jul - 15:09

hiện mình là sv đh công nghiệp tp hcm. cho mình hỏi clb chi hoạt động tại quãng ngai thôi ak. mình cũng là dân quảng Razz ngãi nhưng hiện tại mình đang học ở tp hcm. vậy minh có thể tham gia những hoạt động ntn, hay chỉ có thể ở nơi xa cổ vũ tinh thân cho các chiến sĩ, mình chỉ mới tham gia diễn đàn nên mong các đồng chí giúp đỡ mình nhiều! cảm ơn nha!
avatar
carot_yct

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 16/07/2011
Age : 27
Đến từ : Tu Nghia, Quang Ngai

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by teenprincess on Tue 16 Aug - 15:32

hi mọi người! em search gg và bit CLB mình. em mới 15 tuổi, ở đức phổ, hơi xa em có thể tham gia cùng anh chị trong các hoạt động được koh? Tại hjh như CLB mình cho thanh niên koh à Very Happy hi vọng được làm quen với mọi người

teenprincess

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 16/08/2011
Age : 21
Đến từ : đức phổ

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100002752818575

Về Đầu Trang Go down

Re: Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by tedy.haphuong on Fri 17 Aug - 16:07

BQT có thể viết một bài giới thiệu, dạng thư ngỏ giới thiệu chung về clb để tiện cho thành viên share; chia sẻ thông tin với bạn bè về diễn đàn ko?

tedy.haphuong

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 17/08/2012

Xem lý lịch thành viên http://xn--qungcomgu-41a7j2tg882abba64c.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Điệu Lệ CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết