DIỄN ĐÀN CLB TÌNH NGUYỆN XANH - VR4U

Tạo sự khác biệt cho máy tính của bạn bằng vài thủ thuật chỉnh sửa Registry !

Go down

Tạo sự khác biệt cho máy tính của bạn bằng vài thủ thuật chỉnh sửa Registry !

Bài gửi by boy.binhson on Sat 5 Mar - 10:27

1 - [/size]Thay đổi màu nền cho màn hình Logon.

Mặc định khi chúng ta dùng màn hình nhập kiểu cửa sổ đăng nhập thì màu nền của màn hình lúc đăng nhập là màu đen. Hướng dẫn này giúp bạn có thể đổi màu cho màn hình này.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu STRING mới với tên là "Background" nếu chưa có. Nếu có sẵn thì mặc định là giá trị của nó là "0 0 0" tức màu nền của màn hình Logon là màu đen. Muốn đổi màu khác, mở có công cụ đồ hoạ, hay bất cứ chương trình nào có bảng màu như Word, Excel... Mở bảng màu tìm màu bạn thích, ghi nhớ các thông số về 3 màu Red, Green, Blue . Lấy 3 số đó nhập vào dữ liệu của giá trị "Background" cách nhau bởi 1 khoảng trống.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
Name:
Background
Type:
REG_DWORD
Value:
Ba số nguyên (1-255) chỉ màu nền của màn hình Logon.


2 - Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon.

Với hướng dẫn này bạn sẽ làm cho máy bạn hiện một bản thông báo trước khi hiện hộp thoại đăng nhập (Logon). Đó có thể là nội quy, lời nhắc nhở của bạn tuỳ thích.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo hai giá trị String mới nếu chưa có với tên là "LegalNoticeCation" với dữ liệu là tiêu đề của hộp thoại, và giá trị tên "LegalNoticeText" với dữ liệu là nội dụng của hộp thoại thông báo.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
Name:
LegalNoticeCaption, LegalNoticeText
Type: REG_SZ


3- Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập.

Phần trên hướng dẫn bạn hiện một hộp thoại trước khi đăng nhập, hướng dẫn này giúp bạn hiện những lời nhắc nhở, lời chào trong cửa sổ Logon một cách trực tiếp.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu String với tên "LogonPrompt" nếu chưa có và nhập dữ liệu của nó là nội dung của lời nhắc nhở hay lời chào của bạn, hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt Unicode.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon
Name: LogonPrompt - nội dung thông báo, lời chào,.....
Type:
REG_SZ


4 - Hiển thị hình nền cho Toolbar của Explorer.

Hướng dẫn này giúp bạn hiển thị một hình nền dạng bitmap cho Toolbar của Explorer.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "BackBitmapShell" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file bitmap mà bạn muốn làm hình nền.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Toolbar
Name: BackBitmapShell
Type: REG_SZ
Value: Đường dẫn đầy đủ của file .bmp dùng làm hình nền cho Toolbar của Explorer.


5 - Tắt dòng chữ "Shortcut to..." trong các Shortcut.

Mặc định các Shortcut thêm một Icon nhỏ bên dưới giúp ta phân biệt với các Icon của tập tin gốc, nên dòng chữ "shortcut to..." đôi lúc gây nhức mắt cho chúng ta. Ta có thể tắt nó đi.

Tỉm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor. Tạo mới một giá trị BINARY với tên "link". Chú ý: khác với các giá trị khác và không cần gán giá trị cho nó.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer
Name: link
Type: REG_BINARY
Value: 0000 00 00 00 00


6 - Tắt hoặc thay đổi biểu đặc trưng của các Shortcut.

Mặc định các Shortcut có thêm các Icon vào dưới các Icon chính của chương trình. Chúng ta có thể tắt cái Icon và cũng có thể đổi chúng thành Icon khác bạn muốn.

Để xóa icon

Tìm và xoá giá trị tên "'IsShortCut" trong các khoá sau: HKEY_CLASSES_ROOT\ lnkfile, HKEY_CLASSES_ROOT\ piffile và HKEY_CLASSES_ROOT\ InternetShortcut

Để thay đổi thành icon khác

Tìm đến khoá được chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị mới kiểu String với tên "29" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file Icon mới mà bạn muốn thay thế Icon mặc định.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Shell Icons
Name: 29
Type: REG_SZ
Value: Đường dẫn đầy đủ của file Icon muốn thay thế.


7- Đổi tên và biểu tượng các ổ đĩa.

Thủ thuật này hướng dẫn bạn thiết lập Registry để đổi tên các ổ đĩa và Icon của nó theo ý bạn.

Trình tự thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tìm đến khóa trong Registry Editor HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer. Tạo một khóa với tên DriveIcons nếu nó chưa có. Tạo một khóa con với tên tương ứng với tên của ổ đĩa mà bạn muốn đổi tên và Icon của nó. Ví dụ ở đây là D.

Bước 2: Tạo một khóa con của khóa D với tên DefaultIcon, nhập dữ liệu cho giá trị Default của nó là đường dẫn đầy đủ của Icon mà bạn muốn chọn làm biểu tượng cho ổ đĩa.

Bước 2: Tạo một khóa con của khóa D với tên là DefaultLabel, nhập dữ liệu cho giá trị Default của nó là tên mới cho ổ đĩa.

User Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ DriveIcons

8- Ẩn Recycle Bin trên Desktop.

Biểu tượng thùng rác không thể ẩn đi bằng các công cụ có sẵn của Windows. Với hướng dẫn này bạn có thể ẩn nó đi.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" và gán giá trị cho nó là 1 để ẩn nó.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum
Name: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Type: REG_DWORD
Value: 0 - hiện, 1 - ẩn


9 - Tắt menu Help & Supports trên Start Menu.

Đối với những người mới làm quen với máy tính thì menu Help có tính hữu dụng, như khi bạn đã có chút kiến thức cơ bản rồi thì phần Help không cần đến nữa. Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows tắt menu Help trên Start Menu.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "NoSMHelp" nếu chưa có và sửa dữ liệu cho nó thành 1 tắt menu Help trên Start Menu.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
Name: NoSMHelp
Type: REG_DWORD
Value: 0 - hiển thị menu Help, 1 - tắt menu Help.


10 - Hiển thị đồng hồ trên Taskbar theo phong cách mới.

Mặc định trên Taskbar xuất hiện đồng hồ với phần đuôi bằng tiếng Anh là AM, PM. Hướng dẫn này giúp bạn thay đổi chúng thành một từ bất kỳ (nhưng phải không quá 5 ký tự) để đồng hồ của bạn sinh động hơn. Và hoàn tòan có thể Việt hóa phần đuôi đó với tiếng Việt Unicode cũng như có thể thêm vào phần đâu của đồng hồ một dòng chữ bất kỳ như hình bên dưới.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor. Sửa dữ liệu của giá trị s1159 thành "Sáng" mà mặc định là AM, s2359 thành "Chiều" mà mặc định là PM, sTimeFormat thành "Bây giờ là hh:mm:ss tt". Bạn sẽ có một đồng hồ tuyệt đẹp.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ International
Name:
s1159, s2359,sTimeFormat
Type: REG_SZ


11- Xóa những Icon cũ trong Systray (XP trở lên).

Từ Windows XP trở lên, có phần "Hide Inactive Icon.." trong hộp thoại Taskbar and Start Menu Properties đểgiúp chúng ta ẩn những Icon trong Systray để cho nó gọn gàng hơn. Và Windows cũng rất cẩn thận lưu giữ và cho phép chúng ta lựa chọn cho những Icon của những ứng dụng cũ nữa trong phần Past Item. Trong đó sẽ có những ứng dụng bạn không sử dụng nữa nhưng Icon vẫn được lưu giữ. Chúng ta có thể xóa chúng đi.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor, tìm và xóa dữ liệu của giá trị PastIconsStream. Giá trị IconStreams chứa những Icon của những ứng dụng đang sử dụng không nên xóa chúng.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify
Name: PastIconsStream
Type: REG_BRINARY
Value: xóa sạch


12- Tắt menu "Help & Supports" trên Start Menu XP.

Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows tắt menu Help & Supports trên Start Menu XP. Khi đã tắt menu Help bạn vẫn có thể dùng phím tắt Windows + F1 để mở cửa sổ Help & Supports. Chú ý phần này chỉ có tác dụng trên Start Menu kiểu dáng XP.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Regsitry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên "Start_ShowHelp" và sửa dữ liệu cho nó thành 0 để tắt menu Help & Supports.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced
Name: Start_ShowHelp
Type: REG_DWORD
Value: 0- tắt menu Help & Supports. 1- hiện menu Help & Supports trên Start Menu XP


Chú ý!
Giá trị "Start_ShowHelp" phụ thuộc vào giá trị "NoSMHelp". Tức khi dữ liệu của "NoSMHelp" là 0x00000001(1) thì bất chấp dữ liệu của giá trị "Start_ShowHelp" là bao nhiêu thì công cụ Help & Supports của Windows cũng bị vô hiệu hoá và menu Help trên cả Start Menu XP và Start Menu Classic đều bị tắt.

13 - Hiển thị hình nền cho Toolbar của Internet Explorer.

Hướng dẫn này giúp bạn hiển thị một hình nền dạng bitmap cho Toolbar của Explorer.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "BackBitmapShell" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file bitmap mà bạn muốn làm hình nền.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Toolbar
Name: BackBitmapShell
Type: REG_SZ


14- Thay đổi tiêu đề của Internet Explorer.

Hướng dẫn này giúp bạn thay đổi thanh tiêu đề của Internet Explorer thành bất cứ tiêu đề nào khác mà bạn nghĩ ra, bạn cũng có thể hoàn toàn dùng tiếng Việt Unicode cho thanh tiêu đề này.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String với tên "Window Title" nếu nó chưa có và nhập dữ liệu cho nó là nội dung của tiêu đề cho Internet Explorer.

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main
Name: Window Title
Type: REG_SZ
nếu như bài viết có gì sai sót, mong anh chị em trong forum góp ý bổ sung !

**************************(¯`º»† † † VR4U WE ARE ONE † † †«º´¯)*******************
avatar
boy.binhson
MOD
MOD

Tổng số bài gửi : 16
Join date : 24/02/2011
Age : 28
Đến từ : Miền núi

Xem lý lịch thành viên http://kt3k32.forumotion.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết