[Giới thiệu] "Odd" - Cards Against Humanity phiên bản tiếng Việt